Giới thiệu

Chào mừng đến với trang web Chương trình Chứng nhận Phần Cứng.

Chương trình này được thiết kế để phát triển và thúc đẩy một bộ thử nghiệm, và để phục vụ như là một kho thông tin cho phép bạn xác minh rằng cấu hình phần cứng của bạn là Linux hay FreeBSD đã sẵn sàng.

Chúng tôi cũng muốn quảng bá thương hiệu “Open Hardware Certified” mà các nhà cung cấp phần cứng (cả hộp hệ thống và bộ điều khiển thiết bị) sẽ có thể sử dụng để thông báo cho khách hàng về tính tương thích của chúng với Linux, Free BSD và các hệ điều hành mã nguồn mở khác.

Vui lòng kiểm tra Open Hardware Certification Group của Open Hardware Group . Nếu bạn muốn đăng ký vào danh sách này, hãy gửi thư tới người quản lý danh sách gửi thư .

Đối với các phiên bản mới nhất và sự phát triển của Bộ Kiểm tra OHCP, vui lòng xem Trang Dự án OHCP tại SourceForge .

Vui lòng gửi cho chúng tôi ý kiến ​​và đề xuất của bạn về thông tin bạn muốn xem.