Category: Blog công nghệ lập trình

Câu hỏi thường gặp cho các nhà sản xuất phần cứng và linh kiện điện tử

1 Định nghĩa Hỏi: GNU / Linux là gì? Đáp: GNU / Linux là một hệ điều hành nhiều người dùng đa người dùng, có thể thực hiện trên một số lượng lớn các nền tảng phần cứng (Intel x86, PowerPC, Alpha, SPARC, ARM …). Đặc điểm quan trọng nhất của hệ điều hành này, ngoài các đặc

Affiliatte open hardware

Trang này liệt kê các chi nhánh hiện tại của chương trình chứng nhận phần cứng mở: Các công ty Adaptec Alpha-Processor Inc Atipa BrakCom Hệ thống Caldera Corel Compaq Computer Associates Dell EST Inc. Miễn phí BSD Hewitt Rand IBM Hình ảnh Scandinavia Intel Lab chủ chốt Linuxcare Kiểm tra Linux Phòng thí nghiệm