Bước vào thời đại công nghệ số, các hoạt động marketing truyền thống đã phải nhường chỗ cho các phương thức marketing online. Tuy nhiên, có một thực tế là nếu muốn thành công trong lĩnh vực thời thượng này, bạn cần phải hiểu rõ cũng như biết cách lập một kế hoạch quảng cáo